Máy bấm đục 1 2 3 4 lỗ

Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Bấm 2 lỗ Deli 0104

Giá: 84.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Bấm 2 lỗ Deli 0117

Giá: 100.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm 2 lỗ SureMark SQ 8840

Giá: 480.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm 2 lỗ Tata HP-2

Giá: 1.950.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Lưỡi thay máy bấm Kw-trio 952 953 954 09520 09530 09540

Giá: 360.000 VNĐ / vỉ 2 cái
Số lượng:

Lưỡi thay máy bấm 2 lỗ kw-trio 9330

Giá: VNĐ / vỉ 2 cái
Số lượng:

Máy khoan 3 lỗ Tata 3 Hole Adjustable Drill Punch

Giá: 630.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy khoan 4 lỗ Tata 4 Hole Adjustable Drill Punch

Giá: 760.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy khoan 2 lỗ Tata 2 Hole Adjustable Drill Punch

Giá: 520.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm 2 lỗ Hand P970

Giá: 42.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm 2 lỗ Max DP-45 45 Sheet

Giá: 450.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm 2 lỗ Max Paper Punch DP-F2BN 13Sheet

Giá: 100.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm 2 lỗ Kw-triO 9380 100 Sheet

Giá: 800.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm 3 lỗ Kw-triO 09630 bấm 30 tờ

Giá: 400.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Bấm 2 lỗ Kw-TriO 09120

Giá: 48.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm 2 lỗ Kw-triO 978-09780

Giá: 84.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm 2 lỗ Kw-Trio 9670 bấm 70 tờ

Giá: 340.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Kìm bấm 1 lỗ

Giá: 30.000 VNĐ / cái
Số lượng: