TÂN TIẾN
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

chính sách bảo hành

Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.