Máy bấm kim số 3

Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Bấm Kim 3 SDI 6176

Giá: 150.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm kim xoay số 3 Deli 0414

Giá: 45.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Bấm kim xoay Deli 0333

Giá: 55.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm kim Max HD 88

Giá: 95.000 VNĐ / Cái
Số lượng:

Max HD 50

Giá: 105.000 VNĐ / 
Số lượng:

Bấm kim SDI 1186

Giá: 150.000 VNĐ / Cái
Số lượng:

Máy bấm kim số 3 Kangaro DS-45L

Giá: 195.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Bấm kim SDI 6116 số 3 (cộng lực)

Giá: 120.000 VNĐ / Cái
Số lượng:

Dập ghim dài Kw-TriO 5900

Giá: 145.000 VNĐ / Cái
Số lượng:

Máy bấm kim số 3 SDI 1157

Giá: 60.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm kim SureMark SQ-2088

Giá: 70.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm kim Max Stapler HD-50R

Giá: 125.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm kim Max Stapler HD-35L

Giá: 530.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm kim Max Stapler HD-50F (số 3 cộng lực)

Giá: 220.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm kim số 3 Genmes 5527

Giá: 35.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm kim Maped 3927 No3

Giá: 65.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Máy bấm kim Max Stapler HD-88R

Giá: 125.000 VNĐ / Cái
Số lượng: