Nhựa ép Plastic

Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Nhựa ép 80 x 110mm 150mic

Giá: VNĐ / xấp
Số lượng:

Nhựa ép 2R 160mic

Giá: VNĐ / Xấp
Số lượng:

Nhựa ép Plastic A3 125 mic

Giá: 350.000 VNĐ / xấp 100 tờ
Số lượng:

Nhựa ép Plastic A5 80 mic

Giá: 65.000 VNĐ / xấp 100 tờ
Số lượng:

Nhựa ép Plastic 5R 80 mic

Giá: 70.000 VNĐ / 
Số lượng:

Máy ép Plastic A2 Yatai YT-460

Giá: 1.500.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Nhựa ép Plastic A3 80mic

Giá: 220.000 VNĐ / xấp 100 tờ
Số lượng:

Máy ép Plastic Yatai YT-320

Giá: 950.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Nhựa ép Plastic A4 100 mic

Giá: 160.000 VNĐ / xấp 100 tờ
Số lượng:

Nhựa ép Plastic A4 125 mic

Giá: 180.000 VNĐ / xấp 100 tờ
Số lượng:

Giấy nhựa ép Plastic Laminating Film A4 80mic

Giá: 105.000 VNĐ / xấp
Số lượng: