Băng keo 3M- Cắt băng keo

Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Cắt băng keo nhỏ Genmes 3310

Giá: 37.000 VNĐ / Cái
Số lượng:

Cắt băng keo nhỏ Genmes 3305

Giá: 25.000 VNĐ / Cái
Số lượng:

Cắt băng keo Genmes 3300

Giá: 65.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Băng keo 3M 767 sọc đỏ trắng

Giá: 180.000 VNĐ / cuộn
Số lượng:

Keo xịt 3M 90

Giá: 260.000 VNĐ / chai
Số lượng:

Cắt băng keo Deli 810

Giá: 40.000 VNĐ / Cái
Số lượng:

Băng keo sọc vàng đen 3M 766

Giá: 140.000 VNĐ / cuộn
Số lượng:

Cắt băng keo Eagle

Giá: 120.000 VNĐ / Cái
Số lượng:

Cắt băng keo Deli 801

Giá: 35.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Băng keo cách điện Nano

Giá: 12.000 VNĐ / cuộn
Số lượng:

Cắt băng keo Sure Mark SQ-9330

Giá: 90.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Băng keo 3M Scotch Magic Tape 810 1 Roll 1/2 In x 1296 In (36 YD) 12,7mm 32,9m

Giá: 45.000 VNĐ / Cuộn
Số lượng:

Băng keo si 24mm

Giá: VNĐ / cuộn
Số lượng:

Băng keo si 36mm

Giá: 7.000 VNĐ / cuộn
Số lượng:

Băng keo vải

Giá: VNĐ / cuộn
Số lượng:

Băng keo dán đục 48mm

Giá: 12.500 VNĐ / cuộn
Số lượng:

Băng keo trong 48mm

Giá: 12.500 VNĐ / cuộn
Số lượng:

Băng keo 2 mặt 4,8cm

Giá: 8.000 VNĐ / cuộ
Số lượng: