TÂN TIẾN
BẢNG TÊN - DÂY ĐEO THẺ
Thẻ đeo bảng tên dẻo No.Y108 chống nước

1,500₫

Thẻ đeo bảng tên dẻo TL207

2,000₫

Thẻ đeo bảng tên dẻo TL 208

1,800₫

Thẻ đeo bảng tên dẻo Y307 90mm x 130mm

3,500₫

Thẻ đeo bảng tên nhựa dẻo 407 siêu to

4,000₫

Bao thẻ tên nhựa dẻo đứng T 014V

6,000₫

Thẻ tên nhựa dẻo T014H

6,000₫

Bao thẻ tên 2 ngăn ngang T017

8,000₫

Bảng tên cứng

2,000₫

HỘP 50 BỘ bao thẻ bảng tên Sakura ngang / đứng có dây sẵn

85,000₫

Thẻ đeo bảng tên dẻo J217 7cm x 10,5cm

7,000₫

Bao thẻ bảng tên 2 ngăn đứng T017

8,000₫

LỐC 50 CÁI bao thẻ bảng tên

75,000₫

HỘP 50 CÁI thẻ đeo bảng tên No.JL108

60,000₫

Lốc 50 cái - Thẻ đeo bảng tên dẻo 207

90,000₫

Yoyo có logo mặt cười - Dây rút yoyo mặt cười

7,000₫

Thẻ đeo bảng tên nhựa dẻo ngang / đứng

1,000₫

Bảng tên da đứng

3,000₫

Lốc 100 Thẻ đeo bảng tên nhựa dẻo ngang đứng

65,000₫

HỘP 50 CÁI bảng tên đứng Y107

65,000₫

Bảng tên nhựa dẻo

1,500₫

Lốc 50 cái thẻ đeo bảng tên dẻo TL W 207 208 chống nước

90,000₫

100 cái Kẹp nhựa bảng tên màu xanh / trắng

90,000₫

BỊCH 100 CÁI bao thẻ bảng tên dẻo đứng đính kèm dây

170,000₫

Bịch 100 cái kẹp sắt bảng tên

100,000₫

Bảng tên nhựa dẻo T065V/H

5,000₫

HỘP 50 CÁI bảng tên ngang Y108

65,000₫

Bảng tên 9x12cm dẻo

2,000₫

Bảng tên dẻo 407 304

3,500₫

Bảng tên 303 307

3,000₫

HỘP 50 CÁI Bảng tên có kẹp và kim tây cài

45,000₫

LỐC 50 CÁI Bảng tên 9x12cm cứng

80,000₫

BẢNG TÊN A6

5,000₫

Bao thẻ đeo bảng tên dày dẻo B-014H

6,000₫

LỐC 50 CÁI Bảng tên JL-107

60,000₫

Bảng tên JL207

2,000₫

BẢNG TÊN

5,000₫

DÂY LỤA MÓC XOAY

6,000₫

Kẹp sắt bảng tên

2,000₫

Bảng tên dẻo 7,5 x 11,5mm

1,000₫

Bao đựng thẻ nhựa 2 mặt ngang.

6,000₫

Bảng tên da ngang

3,000₫

Dây đeo thẻ lụa móc xoay bản 1cm

3,000₫

BỊCH 100 dây lụa móc xoay 1cm

250,000₫

Dây đeo bảng tên kẹp sắt

2,000₫

100 dây đeo bảng tên kẹp sắt

130,000₫

Dây đeo thẻ sọc viền

5,000₫

Dây đeo bảng tên có yoyo mặt cười

12,000₫

Dây đeo thẻ bảng tên DÂY CHỮ THẬP

13,000₫

COMBO 10 SỢI Dây đeo thẻ bảng tên 2 đầu móc xoay

90,000₫

Dây đeo thẻ móc nhựa

140,000₫

LỐC 10 Dây đeo thẻ móc nhựa

14,000₫