TÂN TIẾN
BẢNG TÊN - DÂY ĐEO THẺ
Thẻ đeo bảng tên dẻo TL108 chống nước

1,500₫

Thẻ đeo bảng tên dẻo TL207

2,000₫

Thẻ đeo bảng tên dẻo TL 208

1,800₫

Thẻ đeo bảng tên dẻo Y307 90mm x 130mm

3,500₫

Thẻ đeo bảng tên nhựa dẻo 407 siêu to

4,000₫

Bao thẻ tên nhựa dẻo T 014V - 014H

7,000₫

Thẻ tên nhựa dẻo T014H - T014V

7,000₫

Bao thẻ tên 2 ngăn ngang T017

8,000₫

Bảng tên cứng

2,000₫

HỘP 50 BỘ bao thẻ bảng tên Sakura ngang / đứng có dây sẵn

90,000₫

Thẻ đeo bảng tên dẻo J217 7cm x 10,5cm

7,000₫

Bao thẻ bảng tên 2 ngăn đứng T017

8,000₫

LỐC 50 CÁI bao thẻ bảng tên

75,000₫

50 thẻ đeo bảng tên TL 108

65,000₫

100 dây đeo bảng tên kẹp sắt

140,000₫

Lốc 50 cái - Thẻ đeo bảng tên dẻo 207

90,000₫

Yoyo có logo mặt cười - Dây rút yoyo mặt cười

7,000₫

Thẻ đeo bảng tên nhựa dẻo ngang / đứng

1,000₫

Bảng tên da

4,000₫

Lốc 100 Thẻ đeo bảng tên nhựa dẻo ngang đứng

50,000₫

Bao thẻ đeo bảng tên dày dẻo

7,000₫

HỘP 50 CÁI bảng tên đứng Y107

65,000₫

Bảng tên nhựa dẻo

1,500₫

Lốc 50 cái thẻ đeo bảng tên dẻo TL W 207 208 chống nước

90,000₫

100 cái Kẹp nhựa bảng tên màu xanh / trắng

90,000₫

BỊCH 100 CÁI bao thẻ bảng tên dẻo đứng đính kèm dây

170,000₫

Bịch 100 cái kẹp sắt bảng tên

100,000₫

Bảng tên nhựa dẻo T065

5,000₫

HỘP 50 CÁI bảng tên ngang Y108

65,000₫

Dây đeo thẻ lụa móc xoay bản 1cm

3,000₫

BỊCH 100 dây lụa móc xoay

250,000₫

Dây đeo bảng tên kẹp sắt

1,500₫

Dây đeo thẻ sọc viền

5,000₫

Dây đeo bảng tên có yoyo mặt cười

12,000₫

Dây đeo thẻ bảng tên DÂY_CHỮ_THẬP

12,000₫